سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش دانشجویی فناوری نانو

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فهیمه قادری – پژوهشگاه مواد و انرژی
محمدحسن امین – پژوهشگاه مواد و انرژی
منوچهر بهمنی – دانشکده شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده:

الماس نانومتری سنتز یافته به روش انفجاری ، با نام اختصاری UDD ،با استفاده از مناسب ترین تکنیک ها ( PSA، STA ، ، TEM، XRD ( مورد مطالعه قرار گرفت . با استفاده از پراش اشعه ایکس و به کمکروش افزودنی تعیین کمی نانو الماس و با استفاده از آنالیز حرارتی،تعیین کمی نانو گرافیت صورت پذیرفت . درصد نانو الماس در محصول نهایی % ۷۸ و درصد نانوگرافیت % ۷ گزارش شد . میانگین اندازه ذرات با استفاده از دستگاه Zeta sizer و بر اساس پدیده DLS در حدود ۱۰۰ نانومتر اعلام شده است که بررسی های میکروسکوپ الکترونی عبوری نیز این نتایج را تأیید میکنند