سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش دانشجویی فناوری نانو

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رستم مرادیان – گروه فیزیک دانشگاه رازی ، دانشک
سام آزادی – گروه فیزیک دانشگاه رازی ، دانشکده علوم ، کرمانشاه، مرکز تحقیقات علوم

چکیده:

با استفاده از روش محاسبات آغازین و تقریب تابع چگالی ، خواص الکترونی نانو تیوب کربنی تک دیواره و دو دیواره مورد بررسی قرار گرفته است . در حالت نانو تیوب کربنی تک دیواره ، اثر تزریق ناخالصی بورون و نیتروژن ، در درصدهای مختلف ، بر روی گاف انرژی کربن نانو تیوب زیگزاگ ) ) ۱۰,۰ بررسی شده است. چگالی حالات و تغییرات گاف انرژی برای تزریق ناخالصی در درصدهای مختلف محاسبه و رسم شده است . در نانو تیوبهای کربنی دو لایه ، اثرات ناشی از برهمکنش بین لایه ها در خواص الکترونی نانو لوله هایکربنی دو دیواره مورد بررسی قرار گرفته است . برای این منظور نانو لوله های کربنی دو دیواره بر حسب فلز و یا نیمرسانا بودن نلنو لوله داخلی و خارجی به چهار گروه تقسیم شده است : فلز – فلز ، فلز – نیمرسانا ، نیمرسانا – فلز و
نیمرسانا – نیمرسانا . برای تمام حالات ساختار باندی و چگالی حالات جایگزیده برای لایه داخلی و خارجی محاسبه و رسم شده است . برای بررسی اثرات ناشی از برهمکنش بین لایه ها نانو لوله های با قطر های مختلف در نظر گرفته شده است.