سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش دانشجویی فناوری نانو

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

زهرا غلامی – مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک، دانشگاه تهران
هدایت ا… قورچیان – مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک، دانشگاه تهران
عباسعلی خدادادی – مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک، دانشگاه تهران

چکیده:

یک زیست حسگر آمپرومتریک برای سوبسترای کولین با تثبیت آنزیم کولین اکسیداز روی سطح الکترود طلای مدیفای شده با نانو تیوبهای کربنی چند دیواره طراحی گردید . گستره خطی مربوط به زیست حسگر حاصل در محدوده ۱۰ به توان منفی ۷× ۲/۵ تا ۱۰ به توان منفی ۷ × ۷ مولار و با کمترین حد تشخیص ۳/۲ × ۱۰ به توان منفی ۸ مولار بود . ضریب انتقال الکترون ) )α و ثابت سرعت انتقال الکترون (ks) مطالعه و اندازه گیری شد که به ترتیب ۰/۳۶ و ۱/۶ s -1 به دست آمد . نتایج نشان داد که نانو تیوب های کربنی بهترین گزینه جهت تسهیل انتقال الکترون و ساخت
زیست حسگر کولین می باشند .