سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سدیقه سلیمیان – دانشکده علوم پایه، دانشگاه گیلان،رشت
صابر فرجامی شایسته – دانشکده علوم پایه، دانشگاه گیلان،رشت

چکیده:

نانوکریستال های نیمرسانا، به واسطه ی ا ثر محدودیت کوانتومی، خواص فیزیکی منحصر به فردی مانند، پهن شدگی گاف نواری، اثر اپتیکی غیر خطی وافزایش بازده نورتابی از خود نشان می دهند. اغلب خصوصیات نانوذرات به اندازه ی آنها وابسته است بنابراین تولید نانوذراتی با توزیع اندازه ی یکسان اهمیت ویژه ای دارد. دراین پژوهش، نانوکریستال های CdS با پیش ماده های ۲ Na2S ، CdC ماده ی آلی TG به عنوان عامل پوششی، به روش محلول آبی ساخته شده اند. جهت بهبود خواص نورتابی، نانوکریستال های تولید شده CdS باغلظت های مختلفی از یون های +۲Mn الاییده شد گرفت. با استفاده از طیف جذب اپتیکی ،UV-VIS توزیع اندازه،وابستگی اندازه ی نانوذرات به گذاراکسیتونی نانوکریستال های CdS:MN تولید شده و تغییرات گذار اکسیتونی با رشد نانوذرات مورد بررسی قرار گرفت. ساختار و لورینگی نانوکریستال های تولید شده توسط طرح پراش اشعه ی X مورد مطالعه قرار گرفت.