سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

یدا… مرتضوی – آزمایشگاه کاتالیست و مواد نانوساختار، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه
عباسعلی خدادادی – آزمایشگاه کاتالیست و مواد نانوساختار، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه
عظیم ملک زاده – دانشکده شیمی، دانشگاه علوم پایه دامغان، ایران
لیلا آبادیان – دانشکده شیمی، دانشگاه علوم پایه دامغان، ایران

چکیده:

عنوان مدلی برای بررسی عملکرد پروسکایت LaCoO3 به عنوان مبدل کاتالیستی در تبدیل هیدروکربن های نسوخته خروجی از اگزوز اتومبیل ها مطالعه شد. مطالعه پراش تابش – X پودر (XRD) کاتالیست، ساختار پروسکایت را تاییدکرد. هیچ گونه پیکی مربوط به اکسید کبالت (Co3o4) در طیق XRDمشاهده نشد. خواص اکسایشی – کاهشی (Redox Properties) این کاتالیست توسط کاهش برنامه ریزی شده دمایی Temperature Programmed Reduction, TPR) و اندازه گیری های هدایت الکتریکی (Conductivity Measurements) مطالعه گردید. مطالعات TPR کاتالیست های (Co3O4) , LaCoO3 وجود اکسید کبالت را در پروسکایت LaCo3o4 تایید نمود. اندازه گیری های هدایت الکتریکی حاکی از آن است که اکسایش و کاهش در ا ین کاتالیست ها فرایندی سریع و برگشت پذیر است. بررسی ها نشان داد که کاتالیست، عامل انتقال اکسیژن فاز گاز جهت اکسیداسیون اتان است.