سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۶

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

رسول قنبری – گروه فیزیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی
فرهاد شهبازی – دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این مقاله قصد دا ریم با استفاده از روش شبیه سازی مونت کارلوی بهینه شده ، توسط روش چند هیستوگرام ، و همچنین روش مقیاس بندی اندا زه محدود، به بررسی خواص بحرانی مدل XY کلاسیک دوبعدی، تحت پتانسیلی با سه کمینه متقارن روی یک شبکه مربعی بپردازیم . مدل XY به تنهـایی در دو بعـد دارای یک گذار فاز کاسترلیتز – تالس (KT) می باشد . در حا لی که مدل پاتس سه حالته در دو بعد دارای نقطه بحرانی است . تقابل این دو تقارن می تواند منجر به بروز خواص جالبی در گذار فاز این مدل شود . با شبیه سازی این گذارفاز ، مرتبه گذار و نماهای بحرانی آنرا تعیین خواهیم کرد