سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

سید هامان هدایت مفیدی – کارشناس ارشد خوردگی و حفاظت از مواد – دانشگاه تربیت مدرس
علیرضا صبور روح اقدم – استاد یار خوردگی و حفاظت از مواد – دانشگاه تربیت مدرس
محمود علی اف خضرایی – دانشجوی دکتری خوردگی و حفاظت از مواد – دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

فرایند نیتروژن – کربن دهی در محیط پلاسمایی الکترولیتی به عنوان یک روش جدید در زمینه سختکاری فولاد مطرح است. در طی این فرایند یک منبع ولتاژ قوی با جریان پالسی و الکترولیت مرتبط با عملیات استفاده میشود.خاصیت بارز اسن روش ایجاد تخلیه ذی الکتریک روی قطعه کار در ولتاژهای بالا و نیز الکترولیز الکترولیت مربوطه است.در فرایند نیتروژن – کربن دهی در محیط پلاسمایی الکترولیتی الکترولیت شامل ترکیبات دارای نیتروژن کربن است.تخلیه الکتریکی در اطراف کاتد باعث ایجاد محیط گازی یونیزه اشباع و یا پلاسما اطراف قطعه کار میشود.ذرات ایجاد شده در محیط پلاسما سطح نمونه را بمباران نموده و باعث ایجاد لایه های نفوذی در داخل قطعه کار میشود. در این تحقیق خواص سایشی نمونه های پوشش داده شده توسط این روش که از قبل تحت آبکاری کروم قرار گرفته بودند و میکرو سختی آنها به ترتیب توسط روش Pin-On-Disk و نیز آزمایش میکروسختی انجام شد.نتایج آزمایشات نشان دهنده بهبود خواص سایشی و سختی نمونه های مورد اعملیات قرار گرفته است.خواص بدست آمده به دلیل ایجاد لایه های داخلی در نمونه های داخلی در نمونه ها میباشد که منشا بهبود خواص سایشی و افزایش سختی نمونه های مورد عملیات قرارگرفته است.تاثیر عوامل موثر بر فرایند پوشش مانند فرکانس پالس بر خواص سایشی نمونه ها مورد بحث قرار گرفته است.