سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمود علی اف خضرایی – کارشناس ارشد، بخش مهندسی مواد، دانشگاه تربیت مدرس
علیرضا صبور روح اقدم – استادیار، بخش مهندسی مواد، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

فرآیند کربن، بوردهی در محیط پلاسمایی الکترولیتی به عنوان یک روش جدید در زمینه سخت کاری فولاد مطرح است. در طی این فرآیند یک منبع ولتاژ قوی با جریان یکسو شده و الکترولیت مرتبط با عملیات استفاده می شود. خاصیت بارز این روش، ایجاد تخلیه دی الکتریک روی قطعه کار در ولتاژهای بلا و نیز الکترولیز الکترولیت مربوطه است. در فرآیند کربن- بور دهی در محیط پلاسمایی الکترولیتی، الکترولیت شامل ترکیبات دارای کربن و بور است. تخلیه الکتریکی در اطراف کاتد باعث ایجاد محیط گازی یونیزه اشباع و یا "پلاسما" اطراف قطعه کار می شود. ذرات ایجاد شده در محیط پلاسما سطح نمونه را بمباران نموده و باعث ایجاد لایه های نفوذی در داخل قطعه کار می شود. در این تحقیق خواص سایشی پوشش و میکرو سختی آن به ترتیب روش Pin-On-Disk و نیز آزمایش میکروسختی انجام شد. نتایج آزمایشات نشان دهنده بهبود خواص سایشی و سختی نمونه های مورد عملیات قرار گرفته است. خواص بدست آمده به دلیل ایجاد لایه های داخلی در نمونه ها می باشد که منشاء بهبود خواص سایشی و افزایش سختی نمونه های مورد عملیات قرار گرفته است.