سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمود علی اف خضرایی – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مهندسی مواد
علیرضا صبور روح اقدم – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مهندسی مواد
پیمان طاهری – دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه تهران
چنگیز دهقانیان – دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه تهران

چکیده:

فولادAISI H13 به دلیل ترکیبات بورزا، امکان بوردهی و افزایش قابل توجه مقاومت در برابر سایش را داراست. در روش پلاسمای الکترولیتی با استفاده از یک منبع ولتاژ قوی با جریان یکسو شده روی سطح
کاتد جرقه هایی ایجاد می شود که گازهای ایجاد شده روی سطح را یونیزه کرده و محیط پلاسما تشکیل می دهد. رادیکالهای بور ایجاد شده در محیط پلاسما سطح نمونه را بمباران نموده و باعث ایجاد لایه های نفوذی در داخل قطعه کار می گردند. این لایه عامل افزایش قابل توجه سختی و مقاومت سایشی نمونه ها می شود. مطالعات نشان می دهد که این لایه شامل ترکیبات FeB و FeB و Fe3B است . در این تحقیق خواص سایشی لایه ها توسط تست سایش لغزنده خشک مورد بررسی قرار گرفت. از طرفی میکرو سختی مقطع نمونه ها برای مقایسه از سطح تا فاصله ۳۰۰ میکرون اندازه گیری شد . نتایج آزمایش ها نشان دهنده خواص عالی سایشی و سختی نمونه های مورد عملیات قرار گرفته است.