سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهدی منیر – کارشناس خوردگی و حفاظت کاتدی-شرکت صنعتی دریایی ایران (صدرا)
عبدالله افشار – دانشیار -دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

دراین تحقیق از حمام اسیدی هیپوفسفیتی برای آبکاری استفاده شده است برای ایجاد پوشش مرکب نیکل PTFE غلتظهای ۵،‌۱۰ ،‌۱۵ و ۲۰ و ۲۵و۳۰و۳۵و ۴۰ سی سی برلیتر از محلول سوسپانسیون PTFE حاوی ذرات جامد PTFE به حمام آبکاری اضافه شده اند سپس اثر افزودن مقادیر مختلف PTFE به حمام آبکاری برروی توزیع ذرات PTFE ضخامت پوشش و سختی پوشش مورد بررسی قرارگرفته است نتایج نشان میدهند که افزودن ذرات PTFE به حمام تا ۲۵ سی سی برلیتر مقدار ذرات PTFE موجود در پوشش را افزایش میدهد و در مقادیر۲۵ و ۳۰ سی سی برلیتر مقدار ذرات PTFE موجوددر پوشش تغییر نمی کند و مقادیر ۳۵ و ۴۰ سی سی برلیتر تاثیر مخرب برکارکرد حمام داشته و تولید لجن م یکند. همچنین برای بررسی خواص تریبولو‍ژیکی پوشش ها ضریب اصطکاک و سایش این پوشش ها به روش PIN ON DISK اندازه گیری شده است ضریب اصطکاک و سایش پوشش ها با متغیر قرار دادن غلظت ذرات PTFE نیروی اعمالی سرعت چرخش نمونه و مسافت طی شده بدست آمده اند. نتایج نشان میدهند که با افزایش مقدار ذرات PTFE درپوشش ضریب اصطکاک به میزان قابل ملاحظه ای درشرایط روانکاری خشک کاهش می یابد و مقدار سایش افزایش می یابد.