سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

داود وکیلی – پژوهشگاه صنعت نفت ، مرکز تحقیقات کاتالیست
عباله ایران خواه – پژوهشگاه صنعت نفت ، مرکز تحقیقات کاتالیست

چکیده:

جذب سطحی از متداول ترین و مهمترین فرایندهای جاری در صنایع شیمیایی می باشد که برای اهدافی همچون تخلیص مواد شیمیایی، جداسازی و انتقال فازها ، دفع آلودگیهای شیمیایی و غیره بکار می رود. تحقیق حاضر به بررسی خواص جذب سطحی نوعی زئولیت به نام سیلیکالیت – ۱ می پردازد که چهار درجه مختلف از ان برای نخستینمرتبه در کشور و با استفاده از مواد اولیه کاملا داخلی در مقیاس آزمایشگاهی و نیمه صنعتی تولید گشته است. در این مطالعه برخی مایعات هیدروکربنی نظیر چند الکل و MTBEانتخاب شده و خواص جذب سطحی انها توسط هر چهار درجه زئولیت حاضر در آزمایشگاه بررسی گردید. این چهار درجه که با نسبتهای متفاوت SiO2/Na2O تولید شده اند، خواص جذب انتخابی هیدروکربنهای مخلول در اب را بصورت منظمی بر اساس میزان افزایش Na2o در آزمایشات از خود نشان دادند که این خاصیت، عامل مهمی در پیش بینی عملکرد این زئولیت برای جذب سطحی هیدروکربنهای مذکور یا از دستهمشابه بشمار می آید. نتایج آزمایشگاهی همچنین نشان دادند که جاذب موردنظر ضمن آنکه دارای خاصیت هیدروکربن دوستی و آب گریزی مناسبی می باشد، در مقایسه با مشابه خارجی، از ظرفیت جذب نسبتا خوبی نیز برخوردار است. این زئولیت به دلیل استفاده از مواد اولیه داخلی، از قیمت تمام شده پایینی برخورداربوده و بنابراین توجیه کافی و مناسبی جهت مصارف صنعتی دارد.