سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدرضا امیرآبادی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
مصطفی حسینیون – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده:

فولادهای متوسط کربن کم آلیاژ به دلیل مقاومت به سایش مناسبی که از خود در شرایط عملیات حرارتی سخت کاری شده نشان می دهند در ساخت قطعات صنعتی از جمله میکسرها مواد معدنی مثل سیما بکار می روند. ساتار این فولادها در حالت عملیات حرارتی سخت کاری شده متشکل از کاربیدمارتنزیت است این نوع ساختار جوش پذیری این نوع فولاد را به هم شکل می کند لذا انتخاب الکترودروش جوشکاری مناسب جهت اتصال این نوع فولادها نیاز به بررسی خواص متالورژیکی و فیزیکی در منطقه اتصال جوش دارد. در ضمن پس از اتصال این نوع فولادها توقع این است که محل جوش نیز مشابه فولاد سخت کاری شده دارای سختی و مقاومت به سایش مناسب حداقل در حد فولاد مذکور را داشته باشد. در این تحقیقدو نوع الکترود انتخاب گردید که یک نوع برای اتصالنوع دیگر جهت جوشکاری روکش سخت استفاده گردید، و خواص جوش هر کدام مجزا در محل جوش مورد بررسی قرار گرفت.