سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: ششمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

داود قهرمانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد
حسین سرپولکی – دانشگاه علم و صنعت ایران
کاوه ارزانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقییقات تهران

چکیده:

در تحقیق حاضر رفتار حرارتی نفلین سینیت معدن کلیبر آذربایجان در مقایسه با فلدسپار، همچنین جایگزینی آن به جای فلدسپار در انگوب کاشی کف بررسی گردیده ایت. مجموعه نتایج آزمایش STA و XRD از پودر اولیه کنستانتره نفلین سینیت، مبین حضور مینرال مسکوویت در این خاک بود. با افزودن مقدار نفلین در ترکیب انگوب به جای فلدسپار پتاسیک، تمامی خواص مورد نظر بهبود یافت. بررسی ها بهترین نتایج را در جایگزینی معادل وزنی فلدسپار نشان داد. ریزساختار نمونه ها به خوبی نشان می دهد که با افزایش درصد نفلین سینیت در ترکیب انگوب، ویسکوزیته فاز مذاب انگوب افزایش یافته که ضمن به دام انداختن حباب های ناشی از خروج گازهای فرار بدنه، به کاهش عیب حباب های ریز سطج لعاب کمک شایانی می نماید. چسبندگی انگوب به بدنه و لعاب در نمونه های جایگزین شده نیز به خوبی انجام پذیرفته است. با توجه به کشف منابع گسترده نفلین سینیت در ایران، پژوهش حاضر مجموعه نتایج حاصل از جایگزینی این ماده به جای فلدسار را به منظور ترویج و توسعه مصرف نفلین سینیت ارائه می دهد.