سال انتشار: ۱۳۷۶

محل انتشار: اولین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

کمال جانقربان – بخش مهندسی مواد دانشگاه شیراز
محمدحسین پایدار – بخش مهندسی مواد دانشگاه شیراز

چکیده:

تحقیقات متعددی رفتارخزشی موادمرکب ازجمله ماده Al-SiC را به منظور پی بردن به مکانیزم حاکم برآن مورد بررسی قرارداده اند اما تاکنون نتیجه دقیقی که نشانگر مکانیزم اصلی مقاوم شدن این مواد به خزش باشد مشخص نشده است دراین تحقیق رفتارخزشی ماده مرکب WT%Sic Al-10 ساخته شده به روش متالورژی پودر مورد بررسی قرارگرفت ازمایشهای خزش درمحدوده دمایی ۲۰۰-۳۵۰ درجه سانتیگراد و تنشهای ۲۰-۴۰ مگاپاسکال انجام شدند اطلاعات بدست امده نشان دادند که رفتارخزشی این مواد با رفتارخزشی ماده زمینه الومینیوم خالص متفاوت است بطوریکه اولا ضریب حساسیت نرخ کرنش به تنش بیش ازمقادیر معمول و متغیر می باشد ثانیا میزان وابستگی نرخ کرنش به دما که به عنوان انرژی فعال سازی فرایند خزش مطرح میشود دراین ماده بیش ازانرژی لازم برای نفوذاتمها درشبکه الومینیوم انرژی فعال سازی فرایند خزش درالومینیوم خالص است علاوه براین مقاومت به خزش این مواددرمحدوده دما و تنش انتخاب شده بیش از۲تا ۳ برابر الومینیوم خالص بدست آمد باانجام محاسبات لازم خزشی و رسم نمودارهای مربوطه حضور یک تنش استانه ای تعیین گردید و نهایتا نتیجه شد که باتوجه به حضور ذرات ریز SIC درزمینه فلزی حرکت نابجائیها دشوار بوده و درحین خزش ساختارثابتی ازآنها نابجائی ها کنترل کننده فرایند خزش می باشد این به آن معناست که مدل ساختار ثابت خزشی INVARIANT substructure model درشرایط ازمایش کار حاضر حاکم بوده است