سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سیداحمد به گزین – پارک علم و فناوری فارس، شیراز
کمال جان قربان – بخش مهندسی مواد دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز
فاطمه محزون – بخش مهندسی مواد دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز

چکیده:

خواص مکانیکی و خستگی آلیاژ سه ت ایی CoTi-Al حاوی ۲ و ۵ درصـد آلـومینیم مـورد بررسـی قـرار گرفت . باافزایش Al سیست م لغزشی { ۱۱۰ }<001 > در هنگام فشار و خستگی فعال بـوده ولـی لغـزش صفحه ای افزایش می یابد . با افزایش Al ، دمائی که در آن این آل یاژ به ماکزیمم استحکام خود می رسـد، از ۹۷۳k به ۸۷۳k تغییر یافت ه و عمر خستگی در دمای بالا به علـت لغـزش صـفحه ای بـر روی صـفحات { ۱۱۰} افزایش می یابد .