سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی غذای فراسودمند (عملگر)

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

زهرا ایزدی – (هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
هاجر یوسفی –
معصومه ایزدی –
حداد خداپرست –

چکیده:

کفیر یک شیرتخمیرشده ی انرژی زااست که کمی مزه ی اسیدی دارد.این ماده ی غذایی دارای فعالیت ضد میکروبی دربرابر باکتری های گرم مثبت وگرم منفی وبرخی قارچ هادارد.کفیر باعث افزایش هضم لاکتوزدر کودکان می شود.که این اثردرفعالیت ضدمیکروبیبتاگالاکتوزیداز کفیرموثراست.این نوشیدنی دربیمارستان هاواسایشگاه ها استفاده می شود.مثلادر درمان اختلالات متابولیکی،تصلب شرایین والرژی ،توبرکلوزیس،سرطان،گاستروانتریت موثراست.کشت های ویژه ی جداشده ازکفیرازفعالیت موادموتاژنیک مثلا اندول و ایمیدازول جلوگیری می کنند.هدف ازارائه ی مقاله شرح خواص عملگری کفیراست