سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

احمد رمضانی سعادت آبادی – دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی و نفت، گروه مهندسی پلیمر
مهرزاد عبدی ولمی – دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی و نفت، گروه مهندسی پلیمر

چکیده:

به منظور تولید مواد اولیه با خصوصیات فیزیکی – مکانیکی و رئولوژیکی مناسب جهت بکارگیری در بسته بندی مواد غذایی از آمیزه های اولفینی با مواد اولیه داخلی، آمیزه هایی از رزینهای پلی اتیلن سنگین ساخت پتروشیمی اراک و پلی پروپلین ساخت پتروشیمی بندر امام تهیه و مطالعات رئولوژیکی روی این آمیزه ها بمنظور تعیین خصوصیات مختلف آنها انجام شد. تاثیر دما، ترکیب آمیزه و نرخ برش بر روی ویسکوزیته آمیزه ها مورد بررسی قرار گرفت. آزماشات در دمای ۲۱۰-۱۹۰ درجه سانتی گراد ، درصد وزنی اتیلن ۱۰۰-۰ و نرخ برشی ۱۰-۱۰۰۰ (sec-1) انجام شدد. نتایج حاصل از مطالعات رئولوژیکینشان می دهد که اگر اختلاط ویسکوزیته هموپلیمرها زیاد باشد منحنی های جریان مربوط به آمیزه ها بین منحنی های جریان مربوط به هموپلیمرها قرار میگیرد. این آمیزه ها نسبت به قانون جمع لگاریتمی انحراف منفی داشته و از قانون توانی (power – law) پیروی می کنند. مقایسه نتایج تجربی با نتایج چند معادله تجربی بیانگر آن است که معادله اصلاح شده Kuleznev تا غلظت های بالای پلی اتیلن می تواند رفتار ویسکوزیته جریان دائمی آمیزه های موردبحث را که در شکل دهی پلیمر از اهمیت بالایی برخوردار می باشد با درصد خطای قابل قبولی پیش بینی نماید.