سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش علمی دانشجویی علوم و فناوری رنگ

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

زینت محمد خدایی – دانشگاه گیلان، دانشکده فنی، رشت، ایران ۳۷۵۶
جواد مختاری – دانشگاه گیلان، دانشکده فنی، رشت، ایران ۳۷۵۶
مهدی نوری – دانشگاه گیلان، دانشکده فنی، رشت، ایران ۳۷۵۶

چکیده:

تلاشهای وسیعی در صنعت نساجی به عمل آمده تا الیاف در برابر ازدیاد سریع میکروارگانیسم هایی مانند باکتریها مقاومت کنند. از این طریق توسعه الیاف خاص با استفاده از یک استراتژی ساده به یک نیاز ویژه تبدیل شده است. در این تحقیق یک رنگزای دیسپرس جدید بر پایه N- استر۱، ۸- نفتالیمید و کوپلر سالیسیلیک اسید سنتز شد و با فلز مس کمپلکس تشکیل داد. دیسپرسیونی از ماده رنگزا در آب تهیه شد و برای رنگرزی الیاف پلی استر به کار رفت. خواص ضد باکتری کالای رنگرزی شده در مقابل باکتریهای Staphylococcus aureus (گرم مثبت) و Escherichia coli(گرم منفی) به روش تست استاندارد AATCC 100-1993مورد ارزیابی کمی قرار گرفت. نتایج حاصل از ارزیابی فعالیت ضد میکروبی روی نمونه های رنگرزی شده در مقابل هر دو باکتری انتخاب شده نشان داد که ماده ک رنگزای سنتز شده دارای فعالیت ضد میکروبی قابل قبولی است