سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

آزاده متاله – کارشناس ارشدمتالورژی
امیر عبداله زاده – دانشیار متالوژی دانشگاه تربیت مدرس
مریم صالحی – کارشناس ارشد متالورژی
سیامک اقتصادی – کارشناس ارشد متالورژی

چکیده:

استحکام بخشی سوپرآلیاز کار شده پایه نیکل IN X-750 حین پیرسازی ناشی از رسوبگذاری و رشد فاز ثانویه گاما پرایم می یابد در پژوهش حاضر سختی و ریزساختار سوپرآلیاژ مذکور که تحت تاثیر القا پیرسازی شده است مورد بررسی قرارگرفت بدین منظور نمونه ها بعد از انحلال دردمای ۷۵۰ درجه سانتیگراد به مدت زمانهای ۱۰ تا ۱۲۰ دقیقه درکوره القایی قرارگرفتند بررسی رفتار پیرسختی و مشخصات ریزساختاری نمونه های پیرسازی شده به کمک سختی سنجی میکروسکوپ الکترونی روبشی sEM آنالیزگر تصویر فیلتراسیون و پراکندگی با نور لیزر L.L.S صورت گرفت نتایج حاصل ارتباط بین سختی اندازه متوسط ذرات گاما پرایم درصد وزنی رسوبات و نحوه توزیع اندازه ذرات را با افزایش زمان پیرسازی القایی نشان داد.