سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

آزاده متاله – کارشناس ارشد متالورژی، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی، بخش
امیر عبداله زاده – دانشیار متالورژی، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی، بخش مهن
مریم صالحی – کارشناس ارشد متالورژی، دانشگاه امیرکبیر، دانشکده معدن و متالورژی
سیامک اقتصادی – کارشناس ارشد متالورژی، دانشگاه امیرکبیر، دانشکده معدن و متالورژی

چکیده:

استحکام بخشی سوپر آلیاژ کار شده پایه نیکل IN X-750 حین پیرسازی ناشی از رسوب گذاری و رشد فاز ثانویه گاما پرایم می باشد. در پژوهش حاضر، سختی و ریز ساختار سوپر آلیاژ مذکور که تحت تاثیر القا پیرسازی شده است، مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور، نمونه ها بعد از انحلال، در دمای ۷۵۰ درجه سانتیگراد به مدت زمانهای ۱۰ تا ۱۲۰ دقیقه در کوره القایی قرار گرفتند. بررسی رفتار پیرسختی و مشخصات ریزساختاری نمونه های پیزسازی شده به کمک سختی سنجی، میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) آنالیزگر تصویر، فیلتراسیون و پراکندگی با نور لیزر (.L..L..S) صورت گرفت. نتایج حاصل ارتباط بین سختی، اندازه متوسط ذرات گاما پرایم، درصد وزنی رسوبات و نحوه توزیع اندازه ذرات با افزایش زمان پیرسازی القایی نشان داد.