سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهارمین همایش ملی عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمد رزازی – مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی
سعید صناعی – کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
آرین قندی – مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی
مهران شفیعی – کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

فو لاد ابزار سردکار پرگرم،پرکردن با شماره استاندارد DIN 1.2379 و نماد X155CrVMo12-1 و با نام تجاری D₂ و با حدود ۱٫۵ درصد کربن و ۱۲ درصد کرم یک فولاد بسیار پرمصرف در ساخت قالب ها و برش کاری و شکل دهی سرد فلزات بوده که از سختی پذیری بسیار بالایی بخوردار است.
تاثیر سیکل های مختلف عملیات حرارتی آستنیته و بازگشت بر روی خواص ریزساختاری و سختی سطحی فولاد ۲۳۷۹ به کمک میکروسکوپ نوری الکترونی و سنجی سختی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشانمی دهد که خواض نهایی بر اساس مقدار کاربید های حل شده و همگن بودن توزیع کربن و سایر عناصر حل شده می باشد که با افزایش دمای آستنیته و با حل شدن بیشتر کاربیدها و در بازگشت ها با دمای بالا سختی ثانویه مشاهده شد. بر طبق این اثر نمونه های بازگشت شده در دمای ۵۳۰ و ۴۹۰ سختی بالاتر یه علت حل شدن کاربیدها دارند. فولاد ۲۳۷۹ به طور کلی به دلیل حضور عناصر آلیاژی سختی ساز نظیر کرم،مولیبدن، منگنز، وانادیم، و… شامل زمینه ای مارتنزیتی بوده که کاربید های مختلف در آن مشاهده گردید.