سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدمهدی بیضایی – مربی و دانشجوی دکتری دانشگاه اصفهان گروه فیزیک، دانشگاه ولی عصر (عج) رف
اعظم پورقاضی – استادیار گروه فیزیک، دانشگاه اصفهان

چکیده:

در این مقاله با مح اسبه ی نوار انرژی و چگالی حالت هـای الکترونـی ترکیبـات PuX3(X=Pb,Ge) بـا اسـتفاده از روش امواج تخت بهبود یافته ی خطی با پتانسیل کامل (FP-LAPW)در چارچوب نظریه ی تابعی چگالی (DFT)در تقریب شیب تعمیم یافته (GGA) ، به بررسی جایگزیدگی الکترون های ۵f پلوتونیوم وتاث یر جفت شدگی اسپین مدار در این ترکیبات پرداخته می شود علاوه بر این مدول حجمی و مشتق آن و ضریب گرمای ویژه این ترکیبـات نیز محاسبه و با برخی ترکیبات اکتینید دیگر مقایسه میگردد .