سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

موسی یونسی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد دانشگاه شیراز
محمد ابراهیم بحرالعلوم – استاد بخش مهندسی مواد دانشگاه شیراز

چکیده:

در این تحقیق به تولید رنگ کامپوزیتی اپوکسی_ماسه بادی (River sand) و بررسی خواصسطحی آن پرداخته شده است. پودر سرامیکی ماسه بادی را با درصد های وزنی ۴۰،۳۰،۲۰،۱۰و۵۰ با رنگ اپوکسی مخلوط شده و پس از یکنواختی کامل آن در زمینه اپوکسیبر روی ورق هایی از جنس فولاد زنگ نزن که سطح آن چربی زدایی و آماده سازی شده است به روش اسپری کردن اعمال گردید. پس از آن نمونه ها در ابعاد استاندارد برای آزمایش سایش و سختی آماده گردید. نتایج آزمایش های سایش انجام شده روی نمونه ها نشان داد که باافزایش درصد وزنی ماسه بادی از ۰ تا ۵۰ درصد میزان کاهش وزن نمونه هاتست سایش از mgr/m 5310/0 تا mgr/m 1025/0 کاهش می یابد. همچنین سختی نمونه ها با افزایش درصد وزنی ماسه بادی به طور خطی افزایش نشان داد. سطح نمونه های تست سایش به منظور بررسی مکانیزم سایش بوسیله میکروسکوپ نوری مورد آنالیز قرار گرفت.