سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

روح الله یزدی – کارشناس ارشد مهندسی متالوژی و مواد دانشگاه تهران
سید فرشید کاشانی بزرگ – استاد یار دانشگاه تهران
لیلی معظمی – کارشناس ارشد مهندسی متالوژی و مواد ء دانشگاه تهران
سید منوچهر شاهمیری – کارشناس ارشد مهندسی متالوژی و مواد ء دانشگاه علوم و تحقیقات

چکیده:

آلیاژسازی تیتانیوم خالص تجاری با استفاده از گاز نیتروژن ولایه پیش نشست بر پایه پودر bnبصورت جداگانه و توسط فرایند tigانجام گرفت.بررسی های ساختاری با بهره گیری از الگوهای پراش پرتو ایکس وهمچنین تصاویر گرفته شده با دستگاه semصورت پذیرفت.نتایج بررسی ها حضور ساختارهای بلوری بر پایه فازهای سخت نیتریدی و برایدی از جمله tinو tib را مشخص کردند.آزمایشات سختی سنجی و سایشی از نوع پین روی دیسک برروی سطوح نمونه های آلیاژی شده و تیتانیم خالص تجاری انجام گرفتند.نتایج نشان داد که حداکثر سختی در نمونه های آلیاژی شده در حدود hv 950 میباشد.که در حدود پنج برابر سختی تیتانیم خاص تجاری است.همچنین مقاومت به سایش در نمونه های آلیاژی شده سطحی به صورت قابل توجهی نسبت به تیتانیم خالص تجاری و نمونه ذوب سطحی شده بهبود یافت که این بدلیل افزایش سختی سطحی ناشی از فازهای سخت موجود در نمونه های آلیاژی شده سطی میباشد.ضمنا ارزیابی سطوح سایشی به کمک تصاویر semنیز نشان دهنده تغییر مکانیزم سایشی در نمونه های آلیاژی شده است.