سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

نیما پیرایش – کارشناس ارشد، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشکده مهندسی مک
منوچهر تیموری – کارشناس ارشد، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشکده مهندسی مک
حمید خرسند – استادیار، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشکده مهندسی مکانی
سید محمد موسوی خویی – استادیار، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی معدن، متالوژی و نف

چکیده:

فرآیند ترموشیمیایی نیتراسیون از جمله روشهای اصلاح سطح می باشد که با تغییر ترکیب شیمیایی سطح قطعه، موجب بهبود خواص تریبولوژیکی سطح با تشکیل فازهای مقاوم به سایش می گردد. با توجه به کاربرد گسترده ای که قطعات متالوژی پودر در صنایع مختلف به ویژه صنعت خودرو سازی یافته اند و با توجه به حضور تخلخل ها در سطح این نوع قطعات و نیاز به محافظت از سطح در شرایط عملکردی، در این تحقیق با تشکیل لایه های نیتریدی در سطح قطعه متالورژی پودر (Astaloy CrM+0.3 C) با استفاده از حمام مذاب سیاناتی نسل جدید و عاری از سیانور به بررسی تاثیر لایه های ایجاد شده بر خواص و مکانیزم های سایشی پرداخته شده است. نتایج ارائه شده توسط آنالیز پراش اشعه X، حضور تک فاز (Fe2-3N) را در سطح قطعه نشان داد. جهت بررسی خواص سایشی، نمونه ها تحت آزمون سایش پین روی دیسک قرار گرفتند. نتایج نشان دادند، لایه های ایجاد شده در هر دو دمای انجام فرآیند، در بارهای عمودی اعمال شده، موجب افزایش قابل توجه مقاومت سایشی سطح قطعه و کاهش نرخ سایش شده اند. با تحلیل نمودارهای ضریب اصطکاک و بررسی سطوح سایش توسط میکروسکوپ روبشی SEM، مکانیزم های تخریب Scuffing و Galling به ترتیب، برای نمونه های نیتروره شده و نمونه های بدون پوشش مشاهده و ارزیابی گردید.