سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد بابازاده آغ اسماعیلی – مدرس مرکز آموزش عالی فنی تبریز
سیدحسین رضویان – استادیار دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه علم و صنعت ایران
اکبر وجد – مدرس مرکز آموزش عالی فنی تبریز

چکیده:

ایجاد زمینه های با ساختار دوگانه آستمپر شده در چدنهای داکتیل می تواند باعث افزایش همزمان انعطاف پذیری، سختی و مقاومت به سایش گردد. تولید چنین ساختاری بوسیله انجام عملیات حرارتی خاصی بدست می آید. در این پژوهش تاثیر پارامترهایی چون دمای آستنیته کردن و زمان آستمپرینگ روی خواص سایشی و ساختار میکروسکوپی چدنهای داکتیل آستمپرشده با ساختار دوگانه مورد بررسی قرار گرفته است. بررسی ها نشان می دهد که در حین سایش، همزمان با تغییر شکل کره های گرافیت، زمینه فریتی نیز دچار تغییر شکل پلاستیک می شود. با ایجاد ساختار دوگانه فریتی- بینیتی می توان تا حدودی از تغییرشکل زمینه اطراف کره های گرافیت جلوگیری نموده و نهایتا خواص سایشی چدنهای داکتیل فریتی را اصلاح نمود. همچنین نتایج حاکی از آنست که مقاومت به سایش چدنهای داکتیل آستمپر شده با ساختار دوگانه با افزایش درصد حجمی بینیت افزایش می یابد. ضمنا" با افزایش زمان آستمپرینگ مقاومت به سایش چدنهای مذکور کاهش می یابد.