سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محمد بابازاده آغ اسماعیلی – مدرس مرکز آموزش عالی تبریز
سید حسین رضوی – استادیار دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در این پژوهش خواص سایشی چدنهای داکتیل فریتی با ایجاد ساختار چشم سخت بهبود داده شد. این ساختار شامل زمینه فریتی با هاله ای از فاز سخت مثل بینیت به دور گرافیت است. بررسی ها نشان می دهد که در حین سایش، همزمان با تغییر شکل کره های گرافیت، زمینه فریتی نیز دچار تغییر شکل پلاستیک می شود. با ایجاد ساختار چشم سخت (بینیت به دور گرافیت) می توان از تغییر شکل گرافیت جلوگیری نموده و نهایتاً خواص سایشی چدنهای داکتیل فریتی را اصلاح نمود، بطوری که مقاومت به سایش این چدنها از چدنهای داکتیل پرلیتی فراتر رود. معادله سایش=مورد استفاده قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که با ایجاد فاز سخت به دور گرافیت مقدار K ( ضریب سایش) کاهش می یابد. با ایجاد حدود ۱۰% فاز سخت به دور گرافیت ضریب K به ۱۵% مقدار قبلی خود می رسد که این مقدار در مقایسه با چدن داکتیل با زمینه کاملاً پرلیتی حدود ۳۵% می باشد.