سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حوریه محمدزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه علم و صنعت
حسن ثقفیان – استادیار دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه علم و صنعت
شهرام خیراندیش – استادیار دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه علم و صنعت

چکیده:

دراین پژوهش خواص سایشیی چدن خاکستری ذوب سطحی شده توسط فرایند Tigبا ایجا ذوب سطحی با ضخامت ½ mm برروی چدن خاکستری و انجام آزمون سایش برروی نمونه ذوب سطحی شده و نمونه چدن خاکستری بدون عملیات سطحخی در سه نیروی مختلف ۵۴و۷۶و۹۹ نیوتن وسرعت لغزشی ثابت ۰٫۴۵متر بر ثانیه بررسی گردید بر اساس نتایج بدست آمده نمونه های چدنی ذوب سطحی شده برای تمامی نیروهای اعمال شده از مقاومت سایشی بالاتری برخوردار بوده است با توجه به مطالعات میکروسکوپی سطوح سایش و مناطق زیر سطحی مکانیزم غالب در غیاب عملیات ذوب سطحی از نوع سایش چسبان و ورقه ای بوده است که در طب آن با افزایش نیرو نرخ سایش افزایش پیدا کرد در حالی که در چدن ذوب سطحی شده به دلیل سختی بالای ناشی از ساختار لدبوریتی در محدوده نیروهای اعمال شده سایش ملایم اکسیدی حاکم بوده است عدم تغییر ضریب سایش ویژه برای نمونه ذوب سطحی شده و افزایش آن برای نمونه ذوب سطحی شده با افزایش نیروی عمودیتائید کننده این مطلب است.