سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی نساجی و پوشاک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امید رستمی – دانشگاه صنعتی اصفهان_دانشکده مهندسی نساجی،اصفهان
محمد مرشد – دانشگاه صنعتی اصفهان_دانشکده مهندسی نساجی،اصفهان
مصطفی یوسفی – دانشگاه صنعتی اصفهان_دانشکده مهندسی نساجی،اصفهان
داریوش عابدی – دانشگاه علوم پزشکی اصفهان،دانشکده دارو سازی و علوم دارویی،اصفهان

چکیده:

دراین تحقیق ایده تولید الیاف دو جزئی پوسته مغزی پلی پروپیلن به عنوان مغزی و پلی اتیلن به عنوان پوسته حاوی نانوذرات نقره برای اولین بار مطرح و به کارگرفته شد در تولید الیاف دو جزئی به روش ذوب ریسی مستریج حاوی نانوذرات نقره به پلیمر پوسته پلی اتیلن اضافه شد که در شکل ۱ شمای آن دیده می شود هدف اصلی قرار گرفتن نانوذرات نقره در بخش خارجی این الیاف بود تا مصرف نانوذرات کاهش یافته و سهولت تماس نقره با میکروارگانیسم هایی که به سطح منسوجات حمله می کنند بیشتر شود. هدف دیگر بررسی تاثیر ذرات نقره بر ریزساختار این الیاف است که تاکنون مطالعه نشده است.