سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

افسانه رحمنی – گروه فیزیک – دانشگاه گیلان- رشت
صابر فرجامی شایسته – گروه فیزیک – دانشگاه گیلان- رشت

چکیده:

در این مقاله دینامیک ارتعاشی و وابستگی بسامد فوتون های اپتیکی به پارامتر ترکیب (x)، سختی ارتعاش شبکه بلوری را در مرکز منطقه بریلوئن برای ساختار بلور مخلوط نیمرسانای َAB1-x Cx با شبکه ورتساید و زینک بلاند را با استفاده از رهیافت (MREI) Modified random element isodisplacement بررسی شده است. ترکیبات مورد نظر با توجه به شراط MREI , Mazour از خود رفتار مد یگانه و یا دو گانه نشان می دهند.همخوانی مناسبی بین مقادیر محاسبه شده و نتایج تجربی وجود دارد.