سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: هجدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

عفت مروتی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران-ایر
محمدعلی سحری – استاد دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران-ایران
محسن برزگر – دانشیاردانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران-ایران

چکیده:

به منظور استفاده بهینه از منبع روغنی بذر گلرنگ، خواص فیزیکوشیمیایی روغن (درصد چربی، ترکیب اسیدهای چرب، اندیس های یدی، صابونی و اسیدی) سه رقم گلرنگ ایرانی(LRV و IL.III ،PI) تهیه شده از موسسه ال و بذر کرج مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آماری نشان می دهد که روغن ارقام ایرانی از نوع گلرنگ معمولی (لینولئیک) بوده و در مقایسه با ارقام گلرنگ معمولی ایالات متحده امریکا(U.S.A و جمهوری کره دارای غیراشباعیت، اندیس یدی و صابونی کمتر و اندیس اسیدی مشابه می باشد. همچنین اندیس یدی و اسیدی روغن بذر گلرنگ این ارقام نسبت به ارقام کشور پرتغال کمتر ومقدار کل روغن بذر این ارقام در مقایسه با ارقام امریکایی و کره ای به ترتیب، کمتر و بیشتر است.