سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره ملی خوردگی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حسین فضل الهی – کارشناس ارشد دانشکده پلیمر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
علی اصغر سرابی – دانشکده پلیمر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سیدمحمد کثیریها – دانشکده پلیمر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

پوششهای حاوی پیگمنت های ورقه ای نظیر اکسید آهن میکایی را می توان در حفاظت آهن و فولاد مورد استفاده قرار داد . اکسید آهن میکایی قادر است از نفوذ عوامل خورنده ای مانند آب , اکسیژن و یونها به درون پوشش جلوگیری کند همچنین می تواند خواص فیزیکی مکانیکی فیلم را نیز تقویت نماید . در این مقاله تأثیر متغیرهای PVC و رزین وینیلی بر روی خواص مختلف پوششهای وینیلی بررسی شده است , همچنین اثر اصلاح این رزین ها با رزین الکید متوسط مورد بررسی قرار گرفته است . نتایج آزمایشات نشان می دهند پوشش های وینیلی بر پایه کوپلیمرهای وینیل کلراید – وینیل استات اصلاح شده با هیدروکسیل خواص مقاومتی بهتری نسبت به پوشش های وینیلی دارند که بر پایه کوپلیمرهای وینیل کلراید – وینیل ایزوبوتیل اتر فرموله شده اند . علاوه بر این اصلاح رزین وینیل با الکید و با نسبت ) ٥:١ وینیل به الکید ) مقاومت سالت اسپری پوشش را تا حد زیادی افزایش می دهد .