سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

بابک کفاشی – گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی دانشگاه تهران
سپیده شالبافان – گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

کامپوزیتهای الیاف کنف -الیاف پلی پروپیلن در ساخت قطع ات تزئینی داخل خودرو بکار میروند و از نظر خواص فیزیکی و دینامیکی باید دارای ویژگیهای معینی به سبب امکان شکستگی در اثر تصادفات و امکان خطر برای سرنشینان خودرو، باشند . در این مقاله به بررسی خواص فیزیکی و دینامیکی کامپوزیتهای الیاف طبیعی با استفاده از روشهای تعیین خصوصیات فیزیکی از قبیل اشتعال پذیری و غیره و همینطور بررسی رفتار دینامیکی این کامپوزیتها با استفاده از دستگاهDMTAپلی پروپیلن و ۳۰- ۷۰پرداخته شده است . نتیجه نهائی این بود که کامپوزیتهای با درصد ترکیب ٨٠
٢٠ درصد کنف بهترین خواص کاربردی را از نظر کیفی و کاربردی دارا میباشند