سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علیرضا مجرد – پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران, گروه کامپوزیت و چسب
حمید رحیمی – پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران, گروه کامپوزیت و چسب
سیدمحمدباقر علوی – پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران, گروه کامپوزیت و چسب

چکیده:

دراین پژوهش، نمونه هایی از خاک رس طبیعی با آب به روش های فیزیکی و مکانیکی تهیه، و خواص آنها بررسی شد. با افزایش در صد حجمی مشخصی از آب به خاک رس، بعد از خشک شدن گل رس در داخل آون در دمای ۸۰ درجه سانتیگراد، میزان در صد جمع شوندگی، دانسیته و میزان ترک خوردگی، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهند که با افزایش درصد حجمی مشخصی از آب دانسیته، میزان جمع شوندگی، ترک خوردگی نمونه ها افزایش می یابد. همچنین در این تحقیق از روغن بزرک برای بهبود خواص فیزیکی و کاهش جذب آب استفاده شد. نتایج بیانگر آنست که بعد از جذب مقدار معینی از روغن بزرک، میزان جذب آب نمونه کاهش چشمگیری از خود نشان می دهد.