سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علیرضا مجرد – پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی، ایران، گروه کامپوزیت و چسب
حمید رحیمی – پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی، ایران، گروه کامپوزیت و چسب
زهرا اکبری – پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی، ایران، گروه کامپوزیت و چسب
عظیم مجرد – پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی، ایران، گروه کامپوزیت و چسب

چکیده:

در این تحقیق ، خواص فیزیکی و مکانیکی گل رس اصلاح شده با سریش، رزول و روغن بزرک از روش اسپکتروسکوپی FT-IR بررسی شد. با توجه به نتایج بدست آمده می توان به طور کامل اذعان کرد که از Overlap کردن طیف FT-IR نمونه های اولیه (خاک رس، رزول، سریش و روغن بزرک) با نمونه های بر پایه ماتریس گل رس اصلاح شده با (سریش، رزول و روغن بزرک) می توان نتیجه گرفت که با افزایش سریش، رزول و روغن بزرک به ماتریس گل رس هیچ گروه خاصی در سیستم بوجود نیامده است. این امر نشاننگر آن است که احتمالا درصد بیشتری از نمونه بدست آمده حاصل از واکنش فیزیکی است.