سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

امین منصوری – دانشجوی کارشناسی ارشد؛ رشته زمین شناسی مهندسی
غلامرضا خانلری – دانشیار گروه زمین شناسی مهندسی؛ دانشگاه بوعلی سینا
مجتبی حیدری – استادیار گروه زمین شناسی مهندسی ؛ دانشگاه بوعلی سینا

چکیده:

مناطق سنگی با تشکیلات سنگی نرم مناطقی هستند که چرخه دیاژنز در آنجا به صورت کامل صورت نگرفته و یا بر اثر شرائط تکتونیکی محل و آب و هوای منطقه، دچار آلتراسیون و یا دگرسانی شده اند . در واقع تفکیک این دو موضوع از یکدیگر حائز اهمیت است . علاوه بر تشکیلات ماسه سنگی و گل سنگی سست ، برخی از سنگهای تبخیری و شیمیایی ، سنگ آهک متراکمنشده ، جزء سنگهای نرم قرار می گیرند . در این پژوهش به بررسی خواص مهندسی سنگ های نرم ساختگاه سد مخزنی چنگوله پرداخته شده است . بمنظور بررسی خواص مهندسی سنگهای این منطقه که عمدتاً از نوع سیلتستون و ماسه سنگهای سیمانی نشده می باشند، آزمایشات فیزیکی و مکانیکی مختلف بر روی نمونههای أخذ شده انجام شد و مشخص گردید که سنگ های ساختگاه سد در ردة سنگ های نرم و با درجة نرمی متوسط قرار می گیرند .