سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی اکبر مومنی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی دانشگاه بوعلیسینا
مجتبی حیدری – عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا
غلامرضا خانلری – عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا
یاسین عبدی لر – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی دانشگاه بوعلیسینا

چکیده:

با توجه به اینکه اکثر پروژهها بر روی تودههای سنگی و یا درون آنها اجرا میگردند، لذا شناختخصوصیات مهندسی سنگها ضرورت می – یابد . این پژوهش به بررسی خواص مهندسی هورنفلسها که از سنگهای دگرگونی مجاورتی با درجه حرارت بالا میباشند، پرداخته است . مقاله حاضراز سه بخش مطالعات پتروگرافی، خصوصیات فیزیکی و خصوصیات مکانیکی تشکیل شده است ودر آن سعی شده چگونگی ارتباط این پارامترها در هورنفلسها مشخص شود