سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مسکن و توسعه کالبدی روستا

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مجید هاشمی خبره – دانشجوی کارشناسی ارشد فرآورده های چند سازه چوبی، کروه علوم و صنایع چو
تقی طبرسا – دانشیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبی
مرتضی ناظریان – استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طب

چکیده:

کامپوزیت های چوب – سیمان به عنوان مواد مهندسی شده کاربردهای فراوانی در سراسر جهان در بخش ساختمان های مسکونی و سازه های عمرانی دارند. در سازه ها، که بطور جزیی می شکنند، می توانن به تحمل بار ادامه دهند و از نظر ایمنی نقش مهمی داشته باشند. کامپوزیت های چوب سیمان به دلیل اینکه دارای الیاف چوبی می باشند، به خوبی می توانند انرژی را در خود توزیع نموده و از تمرکز تنش جلوگیری نمایند، در این مقاله به مطالعه خصوصیات خمشی، فشاری و چقرمگی کامپوزیت های چوب – سیمان و تاثیر عوامل مختلف بر این ویژگی ها پرداخته می شود.