سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

داود مستوفی نژاد – دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدرضا افتخار – دانشجوی دکتری و مربی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

بازیافت مصالح بتن با توجه به محدود بودن منابع اولیه بسیار حائز اهمیت است . از علل اهمیت موضوع به طور اخص می توانجنبه های اقتصادی، دلایل زیست محیطی و کنترل مواد زاید اشاره نمود . فراوانی بتن ضایعاتی ناشی ا ز بروز بلایای طبیعی وانسانی نظیر وقوع زلزله و جنگ ، و نیز اهمیت بازیافت این مصالح ، در دو دهۀ اخیر توجه بسیاری از محققین را به خود معطوف داشته است. هدف اصلی این تحقیق، بررسی امکان استفاده از دانه های بازیافتی در بتن های با مقاومت کم است . منبع تهیۀ دانه های بازیافتی این تحقیق از محل شکست نمونه های آزمایشگاه ی و به صورت کاملا " تصادفی اختیار شده است . از اهداف ویژۀ این تحقیق می توان به مقایسۀ خواص فیزیکی دانه های طبیعی و بازیافتی، بررسی توسعۀ مقاومت فشاری بتن بازیافتی، تعیین مقاومت کششی و مقاومت خمشی بتن بازیافتی، و همچنین مقایسۀ این نتایج با نتایج حاصل از بتن معمولی اشاره نمود. درساخت نمونه ها در این تحقیق، برای ریزدانه ها از مصالح طبیعی و برای درشت دانه ها از ترکیبی از دانه های بازیافتی و طبیعی استفاده شده است .