سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

داود مستوفی نژاد – دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان
فرهنگ فرحبد – دانشجوی دکترای دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

کاهش وزن مردة ساختمان و استفاده از بتن هایی با وزن مخصوص کمتر از ١٩٠٠ کیلوگرم بر متر مکعب و مقاومت فشاری بیش از ١٧ مگاپاسکال در ساز ههای بتن مسلح، همواره مورد توجه بسیاری از مهندسین طراح بوده است. در این راستا نیز مطالعات متنوعی در سطح جهان صورت گرفته است؛ ولی علیرغم تمامی این تحقیقات تاکنون بتن سبک جایگاه خود را در ساخت سازه های بتن آرمه در کشور ایران پیدا ننموده است. مقالة حاضر به ارزیابی خواص مکانیکی و فیزیکی بتن سبک ساز دای با استفاده از دو نوع مصالح سبک موجود در ایران می پردازد. در این مقاله ضمن بررسی تاثیر نوع بر رفتار مکانیکی این بتن ارزیابی می شود. همچنین W/C درشت دانة سبک بر روی خواص مکانیکی بتن سبک، اثرات تغییر تاثیر استفاده از افزودنی هایی نظیر میکروسیلیس بر خواص مکانیکی بتن سبک نیز مورد توجه قرار می گیرد