سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حمید نیاکان – دانشجوی کارشناسی ارشد انتخاب وشناسائی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان – دا
عباس نجفی زاده – استاد دانشگاه صنعتی اصفهان – دانشکده مهندسی مواد

چکیده:

فولادهای دوفازی فریتی – مارتنزیتی، گروهی از فولادهای کم آلیاژ استحکام بالا هستند که شکل پذیری خوبی از خود نشان داده و دارای رفتار کششی پیوسته ای هستند . ترکیب مطلوب خواص مکانیکی این فولادها انگیزه، کاربرد آنها را در بدنه های خودرو زیاد نموده است .
در این پژوهش اثر اعمال سیکل های مختلف عملیات حرارتی بر خواص مکانیکی یک نوع فولاد دو فازی مورداستفاده جهت تولید میلگردهای آجدار بررسی شده است . بدین منظور آزمون دیلاتومتری
جهت تعیین دماهای بحرانی فولاد انجام گرفت و سپس نمونه هایی از این فولاد به منظور دستیابی به ساختاری دو فازی در دماهای مختلف، به مدت زمان های متفاوت آنیل درون بحرانی شده و در آب یا هوا یا کوره ٣ سرد شدند . از هر نمونه عملیات حرارتی شده دو نمونه کششی تهیه شد و آزمون کشش بر آنها اعمال شد . علاوه بر این ریز ساختارهای حاصل، توسط متالوگرافی مورد بررسی قرار گرفت . بهترین ترکیب خواص مکانیکی را نمونه ای که به مدت ١٥ دقیقه در دمای ٨٤٠ درجه سانتیگراد آنیل شده و سپس در آب کوئنچ شده بود، از خود نشان داد .