سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: دومین همایش موتورهای درونسوز

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حمید خرسند – مرکز تحقیقات مواد شرکت ساپکو
مهدی اشتری ماهینی – مرکز تحقیقات مواد شرکت ساپکو
حمید رحمانی سراجی – مرکز تحقیقات مواد شرکت ساپکو
ابوالقاسم آروند – شرکت متالورژی پودر مشهد

چکیده:

متالورژی پودر فرآیند نوینی است که بخصوص در صنعت خودرو روز به روز رواج بیشتری می یابد و استفاده از قطعات P/M به ویژه در ساخت قطعات نیروی محرکه انتقال قدرت، تاکنون گسترش زیادی یافته است و در حال حاضر بادامک، سیت، گیت، چرخدنده ها ، یاتاقانها و … از این روش تولید می شوند . دلایلی نظیر یکنواختی خواص، افزایش دقت ابعادی، توانایی تکرار تولید و … موجب توسعه این روش در ژاپن، آمریکا و اروپا گردیده است . جهت ساخت قطعات با ایمنی بیشتر در سیستم های مهندسی و جهت تهیه قطعاتی که تحت تاثیر بارهای استاتیکی و سیکلی زیادی هستند از فرآیندهای نوینی در طی سالیان اخیر استفاده می شود که از جمله آنها فرآیند آهنگری پودر می باشد که در واقع تلفیقی از دو روش متالورژی پودر و فورجینگ می باشد و با توجه به نزدیکی زیاد دانسیته قطعه به دانسیته تئوری از این روش در ساخت قطعات حساسی نظیر شاتون استفاده شده است . در این تحقیق ضمن مطالعه جامع در خصوص روش آهنگری پودر، شاتون های تولیدی از این فرآیند، پارامترهای حائز اهمیت در آن، بررسی تئوریتجربی شاتونهای (P/F) تولیدی خودروهای مختلف و …، نمونه های آزمایشی شاتون پیکان با انتخا ب آلیاژ، فشار پرس، دما و زمان زینتر، دمای فورج و … در شرکت متالورژی پودر مشهد تهیه و بررسیهای میکروسکوپی (ریز ساختاری ) و خواص مکانیکی، جهت تعیین تاثیر ریزساختار بر خواص مکانیکی شاتون در شرکت ساپکو انجام شد و نهایتًا پس از انجام تست موتور،
ضمن مقایسه این رو ش با روش فورجینگ سنتی، فرآیند تولید و معیار پذیرش قطعه ذکور با روش P/F تدوین گردید.