سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

دکتر محمدرضا سهرابی – استادیار دانشکده مهندسی دانشگاه سیستان و بلوچستان زاهدان
رضا حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشگاه سیستان و بلوچستان زاهدان

چکیده:

تولید سیمان فرایندی پر هزینه، انرژی بر و آلاینده محیط زیست می باشد. هر اقدامی در جهت جایگزین نمودن ماده دیگری با فرایند تولیدی با مصرف انرژی و آلایندگی محیط زیست کمتر، شایسته توجهی ویژه می باشدو مواد طبیعی و مصنوعی بسیاری برای رسیدن به این مقصود آزموده گشته اند؛ یکی از این مواد سربازه دانه ای آسیاب شده کوره ذوب آهن می باشد. این محصول فرعی کوره ذوب آهن به مقدار زیادی در کشورمان تولید می گردد ولی هنوز این محصول در صنعت ساختمان بطور جدی مورد استفاده قرار نگرفته است و استفاده عمده آن بکار بردن آن به صورت آسیاب نشده بجای قسمتی از سنگدانه ها و پرکننده ا در تهیه مخلوط بتن می باشد. خوشبختانه در سالهای اخیر اقداماتی در جهت آسیاب کردن این محصول ارزشمند در داخل کشور انجام پذیرفته است، ولی هنوز هم این فراورده جایگاه خود را در صنعت بتن آن طور که شایسته آن است، نیافته اس. همچنین بتن سبکدانه سازه ای و نیمه سازه ای نیز هنوز به شایستگی به جامعه متولیان صنعت ساختمان معرفی نشده است. دراین پژوهش برای سبک نمودن بتن از درشت دانه های سبک لیکا و برای افزایش پایایی و حافظ محیط زیست بودن آن، از سرباره دانه ای آسیاب شده کوره ذوب آهن استفاده گردیده است. در مرحله نخست پژوهش تلاش شده است که تاثیر جایگزینی سیمان پرتلند با سرباره بر مقاومت های فشاری و گششی بتن نیمه سبک لیکا در سنین مختلف عمل آوری مورد ارزیابی قرار گیرد. در مرحله دوم طرح هایی که در مرحله اول دارای بیشترین مقاومت فشاری بوده اند انتخاب و پس از ساخت مجدد آنها، در این مرحله به مدت ۹۰ روز در معرض سیکل های متوالی خیس شدن توسطمحلول های مهاجم سولفات منیزیم ۵٪ و ترکیبی از ۲/۵٪ سولفات منیزیم و ۲/۵٪ نمک طعام و خشک شدن در هوا قرار داده شده اند. در نهایت در سن ۹۰ روزگی مقاومت های فشاری نمونه ها تعیین شده و با مقاومت های فشاری نمونه های شاهد مقایسه شده اند. برای انجام این پروژه مجموعا ۱۴۴ نمونه استوانه ای ۳۰×۱۵ سانتی متری و ۳۲۴ نمونه مکعبی ۱۰×۱۰ سانتی متری با سیمان پرتلند تیپ II و نسبت های آب به مواد سیمانی ۰/۴ و ۰/۵ و عیارهای سیمان ۳۰۰ و ۴۰۰ و ۵۰۰ کیلوگرم بر متر مکعب و درصدهای جایگزینی سرباره ۰٪ و ۱۰٪ و ۲۰٪ و ۳۰٪ ساخته شده است.