سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمد علی اصل رحیمی –

چکیده:

در این پژوهش دو ترکیب شیمیایی با درصد های مختلف نیکل به شکل Y بلوک هایی مطابق استاندارد ASTM ریخته گری شدند. نمونه ها در دماهای ۲۷۰ و ۳۲۰ و ۳۷۰ درجه به مدت ۵ الی۱۴۴۰ دقیقه آستمپر شدند. استحکام کششی کاهش و چقرمگی و مقاومت به ضربه افزایش می یابد. همچنین نیکل در افزایش مکانیکی انعطاف پذیری و به تاخیر انداختن مرحله اول آستمپرینگ تا حدودی نقش دارد. بعد از بررسی خواص تست های سایش توسط دستگاه تست سایش از نوع Block-On-Ring تحت نیروهایی سرعت ثابت شد. طبق نتایج حاصل از سایش مشخص گردید که در نیروی ۵۰N سایش مستقل از دمای آستمپرینگ است ولی با افزایش نیرو ارتباط نزدیکی بین سایش و ریز ساختار حاصل از آستمپرینگ موجود میباشد افزایش نیکل مقاومت به سایش نمونه های آستمپر شده در دماهای بالاتر تحت نیروهای زیاد را بهبود می دهد. با بررسی تصاویر میکروسکپ نوری و الکترونی مشخص گردید که مکانزم کنترل سایش براساس خستگی سطحی می باشد که در نتیجه ی آن جوانه زنی و رشد ترک در اطراف گرافیت ها را منجر میشود.