سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
تعداد صفحات: ۱۵
نویسنده(ها):
محمد مهدی خوشکار – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد صنایع چوب و کاغذ دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر و چالوس
علی حسن پور تیچی – دانشجوی دکترای تخصصی علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:
در این تحقیق، خواص مکانیکی چوب گونه توس (غان) وارداتی از منطقه سیبری روسیه با رعایت آئین نامه D 143-83 استاندارد ASTM برای آزمایش نمونه های کوچک اندازه گیری شده و سپس اثر عامل ارتفاع نمونه برداری در جهت طول تنه درخت با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون دانکن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. اندازه گیری خواص مکانیکی شامل فشار موازی الیاف، برش موازی الیاف، شکافخوری، سختی و ظرفیت نگهداری میخ از اهداف این تحقیق بوده است. نتایج نشان می دهد که ظرفیت نگهداری میخ در سطح مقطع به مراتب کمتر از سطح شعاعی و مماسی است اما سختی مقطع بیشتر از دو سطح دیگر می باشد و همچنین با افزایش ارتفاع درخت کلیه مقاومت های مکانیکی چوب کاهش می یابددرکلیه خواص مکانیکی بین سه ارتفاع درخت بااعتماد۹۵درصد اختلاف معنی دار مشاهده میشود