سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی نعمت‌اله زاده – دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی و نفت
احمد رمضانی – دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی و نفت
سیما شهابی – دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی و نفت

چکیده:

هدف از این مطالعه ساخت کامپوزیت تقویت شده با الیاف شیشه و کربن برای مصارف دندانپزشکی بوده است. ماتریس مورد استفاده برای اینکار، پلی متیل متاکریلات بود. به منظور ارزیابی خواص کامپوزیت ساخته شده، خواص مکانیکی، مثل آزمون خمش سه نقطه‌ای، آزمون خستگی و آزمون ضربه، روی نمونه‌ها انجام گرفت . از نمونه های تقویت نشده و در برخی موارد از نمونه های تقویت شده با سیم فلزی به عنوان شاهد استفاده شد . نتایج حاصل از این آزمونها نشان داد که مقاومت خمشی نمونه های تقویت شده با الیاف شیشه یا کربن پیش آغشته، بیشتر از مقاومت نمونه‌های تقویت نشده، تقویت شده با الیاف پیش آغشته نشده یا قرار گرفته در معرض آب است. و مقاومت خستگی نمونه های تقویت شده با الیاف شیشه نیز به مراتب بیشتر از مقاومت خستگی نمونه های تقویت نشده یا تقویت شده با سیم فلزی و مقاومت ضربه نمونه‌های تقویت شده با الیاف شیشه یا الیاف کربن در حد مقاومت ضربه نمون ههای تقویت شده با سیم فلزی است.