سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

علیرضا مجرد – پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی، ایران، گروه کامپوزیت و چسب
حمید رحیمی – پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی، ایران، گروه کامپوزیت و چسب
زهرا اکبری – پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی، ایران، گروه کامپوزیت و چسب
عظیم مجرد – پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی، ایران، گروه کامپوزیت و چسب

چکیده:

در این پژوهش، تاثیر مواد طبیعی (پلیمر طبیعی، رزول ، روغن بزرکو الیاف طبیعی) برای اصلاح و تقویت خواص مکانیکی گل رس مورد بررسی قرار می گیرد. جهت بررسی خواص نمونه ها ، آزمون های مختلف بر روی آنها انجام شد. نیرو بر حسبمیزان خمش،نیرو در نقطه شکست بر حسب کرنش خمشی، مدول خمشی بر حسب ترکیب درصد سریش، مدول خمشی بر حسب ترکیب درصد سریش – رزول، نیرو بر حسب میازن خمش نمونه های تقویت شده با الیاف طبیعی و نیرو در نقطه شکست برحسب کرنش خمشی نمونه های تقویت شده با الیاف طبیعی مورد آزمون قرار گرفت . از تست های انجام شده مشخص شد که با افزایش درصد وزنی معینی از پلیمر طبیعی، رزول و الیاف طبیعی خواص مکانیکی سیستم برپایه گل رس بطور چشمگیری افزایش می یابد.