سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: ششمین کنفرانس سالانه دانشجویی مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

زهرا اخوان نیلچی – کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی بیومتریال ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تک
فتح ا… مضطرزاده – استاد دانشکده مهندسی پزشکی ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک تهران)
سیدمحمود ربیعی – استاد دانشکده مهندسی مکانیک ، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
داود بی زری – دانشجوی دکترای مهندسی پزشکی بیومتریال، دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی ت

چکیده:

سیمانهای کلسیم فسفاتی دارای کاربردهای وسیعی در پزشکی می باشد که بدلیل استحکام کم ، کاربرد آنها محدود به مواضع بدون بار مانند استخوان جمجمه شده است. در این تحقیق سعی شده است تا با افزودن پلیمر کیتوسان به پودر سیمان کلسیم فسفات شامل تری کلسیم فسفات و براشیت خواص ماکنیکی سیمان بهبود یابد. آزمایشات انجام شده نشان می دهد شکل پذیری کامپوزیت سیمان آزمایشات انجام شده نشان می دهد شکل پذیری کامپوزیت سیمان کلسیم فسفات – کیتوسان پس از مخلوط کردن پودر و مایع سیمان نسبت به سیمان بدون کیتوسان افزایش پیدا کرد و کاهش زمان گیرش و افزایش پایداری در محیط مایع مشاهده شد. همچنین با افزایش درصد کیتوسان بهبود خواص مکانیکی سیمان مشاهده شد.