سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سوسا جوان نیکخواه – دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی و نفت- گروه پلیمر
احمد رمضانی سعادت آبادی – دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی و نفت- گروه پلیمر
حسین بنی اسدی – دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی و نفت- گروه پلیمر
فهیمه توکل زاده – دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی و نفت- گروه پلیمر

چکیده:

مورفولوژی و خواص ترمومکانیکی نانوکامپوزیت های پلی پروپیلن/خاک رس، تولیدی به روش پلیمریزاسیون درجا، با استفاده از کاتالیزورهای دوساپورته زیگلر-ناتا، مورد بررسی قرار گرفته شد. در این روش جدید، خاک رس و منیزیم اتوکساید به عنوان پایه ساپورت کاتالیست مورد استفاده قرار گرفتند. مورفولوژی نمونه های تولیدی با استفاده از آنالیزهای XRD , TEM ، مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت. نتایج حاصل نشان دهنده توزیع یکنواخت و مناسب ذرات رس در ماتریس پلیمری و افزایش فواصل بین لایه ای و در نتیجه ایجاد ساختار کاملاً ورقه ورقه شده بود. ساختار کریستال نمونه های تولیدی با استفاده از کالریمتری تفاضلی پویشی (DSC) و خواص حرارتی آنها با استفاده از آنالیز وزن سنجی حرارتی (TGA) مورد بررسی قرار گرفت. همچنین خواص مکانیکی نمونه های تولیدی بررسی و با پلی پروپیلن خالص مقایسه گردید. نتایج حاکی از آن بود به با اضافه کردن مقدار اندکی خاک رس به ماتریس پلیمری خواص ترمومکانیکی بهبود قابل ملاحظه ای پیدا کردند.