سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

آرش بوچانی – گروه فیزیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
محمدرضا ابوالحسنی – گروه فیزیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه، گروه فیزیک دانشگاه ترب
فرزاد احمدیان – گروه فیزیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا، گروه فیزیک دانشگاه علوم و ت
المیرا سرتیپی – گروه فیزیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده:

ما خواص ساختاری و نیم فلزی فازهای بلند-روی، NiAs-type ورتسیت تر کیب MnTe را با کمک نظریه تابعی چگالی محاسبه کرده ایم. فاز NiAs-type پایدار و فاز بلند-روی شبه پایدار است. همچنین پارامتر داخلی فاز ورتسیت را نیز محاسبه کرده ایم (u=0.4323) . در ادامه با محاسبه چگالی حالات فاز های MnTe ملاحظه شذ که فاز NiAs-type فلز ، فاز ورتسیت نیم رسانا و فاز بلند-روی یک نیم فلز ضعیف می باشد.